logo

   

Program - Aktywna Tablica

Szczegóły

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica”  do naszej szkoły zakupiono 2 interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu 65 cali z systemem Android . Zakup monitorów uatrakcyjni prowadzone zajęcia i jednocześnie zapewni nauczycielowi lepszy dostęp do nowych technologii i powiększy bazę środków dydaktycznych.

Zakupione w ramach Programu pomoce dydaktyczne wykorzystujemy przede wszystkim w toku realizacji podstawy programowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotów: informatyka, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, język polski. Wykorzystanie interaktywnych pomocy dydaktycznych pozwala na prezentowanie treści kształcenia w bardziej interesujący sposób, pozwalając tym samym, na wielozmysłowe odbieranie przez uczniów treści prezentowanych przez nauczyciela. Od zastosowania technologii dotykowej oczekujemy wzrostu dynamiki lekcji, dzięki zwiększeniu zakresu elementów skutecznego uczenia się (widzenie, słyszenie, mówienie, działanie), co pozytywnie wpływa na poziom zrozumienia oraz przyswajania omawianych przez prowadzącego treści. Liczymy, że dzięki zastosowaniu interaktywnych pomocy dydaktycznych (przy wykorzystaniu zdjęć, filmów, animacji) ułatwimy uczniom rozumienie pojęć i tematów abstrakcyjnych, umożliwiając im naukę na konkretnych przykładach graficznych. Istotną rolę w wykorzystywaniu interaktywnych pomocy dydaktycznych w naszej szkole odgrywać będzie angażowanie uczniów w przygotowanie lekcji oraz potrzebnych do niej źródeł.

   
© by Wojciech Wójcik