logo

   

Dni wolne od zajęć

Szczegóły

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Dąbrowie nad Czarną

w sprawie organizacji roku szkolnego

z dnia 12 września 2023 r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną w porozumieniu z Organami Szkoły ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.

- 2 i 3 listopada 20239 r.

- 22 grudnia 2023 r.

- 2 maja 2024 r.

- 14 - 16 maja 2024 r. - egzaminy ósmoklasisty

- 31 maja 2024 r.

 

 

   
© by Wojciech Wójcik