• images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Aktualności

II Przegląd Piosenki Patriotycznej „Z młodej piersi się wyrwało”

Szczegóły

    Dnia 8 listopada w Wolborskim Centrum Kultury odbył się II Przegląd Piosenki Patriotycznej Z młodej piersi się wyrwało”. Naszą szkołę reprezentowały solistki: Lena Rolnik, Hania Chmielewska, Emilka Kulawiak, Marysia Karpińska i Lena Snochowska. Specjalne wyróżnienie otrzymała Lena Rolnik. Gratulujemy!


Czytaj więcej: II Przegląd Piosenki Patriotycznej „Z młodej piersi się wyrwało”

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

Szczegóły

   W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie z klasy VII biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Kreatywne prace plastyczne”.

   Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VII i szkół specjalnych oraz kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/24 (p.6 i 8).  

Czytaj więcej: Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Szczegóły

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz uczniowie klas IV-VII w roku szkolnym 2023 – 2024 biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”.

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 (pkt. 1, 2, 4, 8, 10).


Czytaj więcej: Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Szczegóły

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023r. Rozpocznie się mszą św. w kościele parafialnym w Dąbrowie nad Czarną o godz. 8.00. Następnie odbędzie się inauguracja nowego roku szkolnego na sali gimnastycznej. Dowozy uczniów będą tak jak w poprzednim roku szkolnym, a w poniedziałek odwozy wyjątkowo po zakończeniu inauguracji.

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Szczegóły

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

Z kulturą mi do twarzy”

 

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie z klasy IV, V, VI i VII oraz dzieci z grupy,,Biedroneczki,,,Słoneczkai klasa ,,0 z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowie nad Czarną przystąpili do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Z kulturą mi do twarzy” . Miał on na celu wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej, kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób oraz promowanie wysokiej kultury i wrażliwości na piękno.

Dzieci i uczniowie wykonali ponad 25 zadań z 4 modułów.

Realizacja zadań projektowych wpłynęła bardzo pozytywnie na uczniów i dzieci, ponieważ uczestnictwo w projekcie pozwoliło im poznać różne oblicza szeroko rozumianej Kultury. Ciekawe zadania pozwoliły niewątpliwie zaktywizować i zmobilizować wszystkich do aktywnego udziału w projekcie, tym samym zwiększając ich pewność siebie, samodyscyplinę oraz otwartość na innych, jak również na nowe wyzwania.

 

Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym ,,Z kulturą mi do twarzy” wprowadził dzieci i uczniów w świat tak ważnych dziś wartości jak: współpraca, solidarność, altruizm, patriotyzm, wskazał prawidłowe wzorce postępowania oraz zwrócił uwagę na budowanie pozytywnych relacji społecznychsprzyjających ich bezpiecznemu rozwojowi.


 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

Szczegóły

  W maju klasa siódma zakończyła udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Kreatywne prace plastyczne”, trwającym od października 2022 roku.
Co miesiąc uczniowie tworzyli ciekawe prace zainspirowane blogiem
https://kreatywnepracepastyczne.blogspot.com.
Udział w projekcie dał możliwość uczniom rozwijania ekspresji plastycznej, dostarczył wiele radości i pozytywnych emocji.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

Szczegóły

  W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie z klasy VI przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Zabawa sztuką” . Głównym celem projektu było propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.


 

Sukces ucznia naszej szkoły

Szczegóły

Uczeń klasy szóstej Adam Taraska zajął III miejsce w etapie regionalnym

XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”,

organizownanego przez Placówkę Terenową KRUS w Piotrkowie Trybunalskim

GRATULACJE!!!


 

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

Szczegóły

Bzy“ to już ostatnia praca plastyczna z projektu „Kreatywne prace plastyczne”, którą uczniowie klasy siódmej wykonali techniką mieszaną.

 

Czytaj więcej: Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

Szczegóły

W ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Zabawa sztuką", uczniowie kl. VI wykonali zadanie „Przepis na farbę“- zastąpili typowe farby, farbkami aromatycznymi: herbatą zieloną, czarną oraz owocową.

 

Czytaj więcej: Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

Szczegóły

W kwietniu uczniowie klasy siódmej w ramach projektu „Kreatywne prace plastyczne” wykonali żonkile 3D techniką wyklejanki z papieru.


Czytaj więcej: Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Szczegóły

Czwartoklasiści na lekcji muzyki przenieśli się w magiczny świat dźwięków. Uczniowie poznali instrumenty muzyczne, ich wygląd oraz brzmienie. Tym samym zrealizowali zadanie „W magicznym świecie dźwięków" z projektu „Z kulturą mi do twarzy".


Czytaj więcej: Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

Szczegóły

Klasa szósta wykonała zadanie „Monochromatyzm“ z projektu „Zabawa sztuką“, które polegało na wykonaniu pracy plastycznej w wybranej barwie i jej odcieniach.


Czytaj więcej: Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Szczegóły

Nasz patron“ to zadanie z projektu „Z kulturą mi do twarzy“, w ramach którego został zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Portret św. Jana Pawła II“. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-VIII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowie nad Czarną. Celem konkursu było:

- pogłębianie wiedzy o życiu, działalności i osobowości papieża św. Jana

Pawła II;

- kształtowanie postaw patriotycznych - poznanie sylwetki wielkiego

Polaka;

- rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży;

- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 18 maja 2023 r. podczas obchodów Dnia Patrona.

Prace konkursowe były oceniane w dwóch kategoriach:

  • klasy I-III,

  • klasy IV-VIII.

 

W konkursie zwyciężyli:

 

Kategoria klas I-III:

 

I miejsce - Aleksander Czerwik - klasa I
II miejsce - Maja Sęderecka - klasa I
III miejsce - Maja Lorens – klasa I

 

Kategoria klas IV-VIII:

 

I miejsce - Zuzanna Rygała - klasa VI
II miejsce - Jakub Stańczyk – klasa VII
III miejsce - Mikołaj Hrehorowicz - klasa V

 

Nagrody ufundowała Rada Rodziców.
Laureatom i oraz wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

 

Czytaj więcej: Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

 
   
© by Wojciech Wójcik