• images/slide/1.jpg
 • images/slide/2.jpg
 • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Aktualności

Ogłoszenie dla uczniów i rodziców

Szczegóły

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie n. Czarną z dnia 14 września 2018r. w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć wychowawczo – dydaktycznych zawiadamia się, że w dniach 29, 30 kwietnia i 2 maja 2019r. nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne.

 

Informacja dla rodziców

Szczegóły

Informacja dla rodziców

Informujemy, że od dnia 11.04.2019 (od czwartku) akcja strajkowa zostaje zawieszona. Oznacza to powrót do normalnego trybu pracy zgodnie z rozkładem zajęć.

 

Rekrutacja 2019/2020

Szczegóły

Do końca marca 2019 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną przyjmowane są zgłoszenia dzieci do klasy "0" (oddziału przedszkolnego) i klasy I na rok szkolny 2019/2020.

Odpowiednie druki są do pobrania ze strony WWW szkoły z zakładki DOKUMENTY, a także w sekretariacie szkoły.

 

Konkurs bajek

Szczegóły

Dnia 19 marca  2019r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie n. Czarną odbyła się kolejna edycja konkursu czytelniczego dla uczniów klas młodszych,  przygotowany przez panią Barbarę Włodarczyk. W tym roku tematyka dotyczyła „krainy legend”. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z treścią legend Anny Świrszczyńskiej, biografię autorki. Rozwiązywali krzyżówkę, dopasowywali bohaterów i przedmioty do właściwych legend. Drużynowy charakter konkursu skłaniał do współpracy, wspólnego podejmowania decyzji i dobrej zabawy. 

Uczniowie klasy II i III wykazali się dużą wiedzą i za swoje umiejętności otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe, które wręczył p. dyrektor Łukasz Przybył. 

I miejsce zajęli:Julia Poradowska 

Jakub Stańczyk 

Kacper Jakubczyk 

II miejsce:Amelia Wiatr 

Julia Lewandowska 

Dawid Kozłowski 

III miejsce:Lena Gębicka

Jakub Dębowski 

Patryk Zapała 

 
 

Międzyszkolne Sieci Współpracy

Szczegóły

 

25 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Skotnikach odbyło się II spotkanie w ramach „Międzyszkolnej Sieci Współpracy" nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica".

 

W obradach uczestniczyli: dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie, dyrektor Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II e-koordynatorzy ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach, nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego w Szkole Podstawowej w Skotnikach, Aleksandrowie i Dąbrowie n/Czarną - opiekunowie sal lekcyjnych wyposażonych w interaktywne monitory dotykowe.

Przebieg spotkania:

 • Omówienie zrealizowanych do chwili obecnej działań w ramach programu „Aktywna Tablica”.
 • Wymiana kontaktów do współpracy z nauczycielami specjalistami (język angielski, niemiecki, informatyka, matematyka).
 • Określenie organizacji kolejnych lekcji otwartych (przedmiot, terminy, tematy zajęć).
 • Wymiana informacji na temat możliwości szkoleń z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 • Omówienie doświadczeń, ciekawych innowacyjnych rozwiązań, zastosowanie nowych aplikacji z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

 

 

 


Dnia 31.10.2018 r. w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie odbyło się spotkanie e- koordynatorów działań w zakresie TIK w ramach programu "Aktywna Tablica"

Ustalenia ze spotkania:

Stała współpraca e-koordynatorów i nauczycielskich zespołów samokształceniowych uczestniczących w „Międzyszkolnej Sieci Współpracy" nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica" w Gminie Aleksandrów.

Utworzenie na stronach internetowych każdej ze szkół uczestniczących w „Międzyszkolnej Sieci Współpracy" nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica" w Gminie Aleksandrów, zakładki „Aktywna Tablica", która będzie zawierała harmonogram lekcji otwartych, proponowane scenariusze lekcji z wykorzystaniem technologii TIK (tzw. Dobre praktyki) i bieżące sprawozdania z działań podejmowanych w ramach realizacji programu.

Realizacja zapisów § 3 Umowy Nr 404/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. dotyczącej realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica".

Dostarczenie do Urzędu Gminy w Aleksandrowie, w terminie do 30 czerwca 2019 r., sprawozdania z realizacji programu.


 

Dnia 10.12.2018 r. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie odbyło się spotkanie e- koordynatorów działań w zakresie TIK w ramach programu "Aktywna Tablica" oraz zespołów samokształceniowych zrzeszających nauczycieli uczących w klasach IV - VIII ze szkół podstawowych z terenu Gminy Aleksandrów

Tematyka spotkania:

 • Podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie programu "Aktywna Tablica
 • Przykłady wykorzystania oprogramowania zainstalowanego na zakupionych monitorach
 • Ćwiczenia praktyczne w tworzeniu zadań interaktywnych z wykorzystaniem oprogramowania monitorów
 • Analiza stron internetowych zawierających materiały edukacyjne, które mogą być wykorzystywane na lekcjach

 


 

Dnia 4 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną odbyło się spotkanie dyrektorów, e-koordynatorów działań w zakresie TIK w ramach programu „Aktywna Tablica” oraz nauczycieli w ramach zespołów samokształceniowych  ze szkół podstawowych z terenu Gminy Aleksandrów.

Przebieg spotkania:

•Podzielenie się doświadczeniami i ciekawymi rozwiązaniami z wykorzystaniem TIK w nauczaniu przez nauczycieli z terenu Gminy Aleksandrów,

•Omówienie korzyści i doświadczeń wynikających z przeprowadzonych lekcji otwartych,

•Analiza współpracy e-koordynatorów i nauczycieli w ramach „Międzyszkolnej Sieci Współpracy” ze szkół z terenu Gminy Aleksandrów,

•Omówienie tzw. „Dobrych praktyk”, scenariuszy lekcji przygotowanych przez nauczycieli ze szkół z Aleksandrowa, Skotnik i Dąbrowy nad Czarną do wykorzystania na lekcjach z wykorzystaniem monitorów interaktywnych,

•Wymiana ciekawych ćwiczeń z wykorzystaniem monitorów, które mogą uatrakcyjnić lekcje w szkołach.


 

 Dnia 27 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie odbyło się spotkanie dyrektorów, e-koordynatorów działań w zakresie TIK w ramach programu „Aktywna Tablica” oraz nauczycieli w ramach zespołów samokształceniowych  ze szkół podstawowych z terenu Gminy Aleksandrów z terenu Gminy Aleksandrów z przedstawicielami organu prowadzącego szkoły.

Celem spotkania było:

•Podsumowanie działalności zespołów samokształceniowych w ramach „Międzyszkolnej Sieci Współpracy” ze szkół z terenu Gminy Aleksandrów,

•Podsumowanie pracy e-koordynatorów w ramach realizacji projektu „Aktywna Tablica” realizowanego w szkołach w Aleksandrowie, Dąbrowie nad Czarną i w Skotnikach,

•Realizacja zapisów § 3 Umowy Nr 404/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. dotyczącej realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica" pod kątem przygotowania przez dyrektorów sprawozdania z realizacji programu.

 

Program - Aktywna Tablica

Szczegóły

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica”  do naszej szkoły zakupiono 2 interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu 65 cali z systemem Android . Zakup monitorów uatrakcyjni prowadzone zajęcia i jednocześnie zapewni nauczycielowi lepszy dostęp do nowych technologii i powiększy bazę środków dydaktycznych.

Zakupione w ramach Programu pomoce dydaktyczne wykorzystujemy przede wszystkim w toku realizacji podstawy programowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotów: informatyka, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, język polski. Wykorzystanie interaktywnych pomocy dydaktycznych pozwala na prezentowanie treści kształcenia w bardziej interesujący sposób, pozwalając tym samym, na wielozmysłowe odbieranie przez uczniów treści prezentowanych przez nauczyciela. Od zastosowania technologii dotykowej oczekujemy wzrostu dynamiki lekcji, dzięki zwiększeniu zakresu elementów skutecznego uczenia się (widzenie, słyszenie, mówienie, działanie), co pozytywnie wpływa na poziom zrozumienia oraz przyswajania omawianych przez prowadzącego treści. Liczymy, że dzięki zastosowaniu interaktywnych pomocy dydaktycznych (przy wykorzystaniu zdjęć, filmów, animacji) ułatwimy uczniom rozumienie pojęć i tematów abstrakcyjnych, umożliwiając im naukę na konkretnych przykładach graficznych. Istotną rolę w wykorzystywaniu interaktywnych pomocy dydaktycznych w naszej szkole odgrywać będzie angażowanie uczniów w przygotowanie lekcji oraz potrzebnych do niej źródeł.

 

Zmiany w Statucie Szkoły

Szczegóły

Dyrektor Szkoły uprzejmie informuje, iż uchwałą Rady Pedagogicznej zostały wprowadzone zmiany w Statucie Szkoły, które będą obowiązywać od 1 grudnia 2018 r.

W tekście ujednoliconym statutu zmiany zostały napisane wytłuszczonym drukiem i dotyczą § 99, § 118, § 121 i § 127.

Statut ze zmianami jest do pobrania w zakładce "Dokumenty".

 

Spotkanie z Mistrzem Świata w biegu na 800 metrów Adamem Kszczotem

Szczegóły

W dniu 4 października 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Dąbrowie nad Czarną wzięli udział w spotkaniu z Mistrzem Świata w biegu na 800 metrów Adamem Kszczotem. Pan Adam swoją postawą, skromnością i życzliwością ujął wszystkich, którzy licznie zebrali się na sali gimnastycznej w Mniszkowie. Spotkanie prowadził Pan Rafał Marszałek – pierwszy trener Adama, a obecnie Dyrektor Szkoły. Po części artystycznej odbyły się biegi na 80 i 800 metrów w różnych kategoriach wiekowych. 

W biegu na 800 metrów szkół podstawowych zwyciężył Filip Rusek, a na trzecim miejscu „zameldował” się Adrian Lewandowski. W kategorii klas gimnazjalnych w biegu na 80 metrów zwyciężył Hubert Konieczny, a w biegu na 800 drugie miejsce zajęła Wiktoria Ogłoza. 

Wszyscy uczniowie naszych szkół godnie reprezentowali Gminę Aleksandrów. 

Dyrektorowi Rafałowi Marszałkowi dziękujemy za zaproszenie i ubogacenie nas wspaniałą osobowością Mistrza Świata Adama Kszczota. Dziękujemy wszystkim organizatorom spotkania. 

Aneta Gwarda i Wiesław Wieczorkowski

 
 

Udane rozpoczęcie roku sportowego 2018/2019 dla uczniów Szkół w Dąbrowie n. Czarną

Szczegóły

W dniu 19 września 2018r. uczniowie naszych Szkół wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu Szkolnego Związku Sportowego w Indywidualnych Biegach przełajowych, które odbyły się w Wolborzu. 

Oto wyniki:

W biegu klas IV – VI szkół podstawowych chłopców – 

 1 miejsce zajął Filip Rusek 

W biegu klas VII – VIII szkół podstawowych i III gimnazjów dziewcząt – 

1 miejsce zajęła Wiktoria Ogłoza

•W biegu klas VII – VIII szkól podstawowych i III gimnazjów chłopców –

4 miejsce zajął Hubert Konieczny

5 miejsce zajął Gabriel Damek 

 

W każdym biegu uczestniczyło ponad 100 zawodników z 11 gmin powiatu piotrkowskiego. Wymienieni uczniowie zakwalifikowali się na Finał Mistrzostw Województwa Łódzkiego.

Uczniów do zawodów przygotowywali: Agnieszka Otręba, Łukasz Przybył i Wiesław Wieczorkowski .

 
 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Szczegóły

Po wakacyjnej przerwie uczniowie wrócili do szkoły i 3 września 2018r. przywitali nowy rok szkolny 2018/2019. W uroczystości, oprócz uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły, wzięli udział goście: Pan Dionizy Głowacki - Wójt Gminy Aleksandrów oraz Pan Jerzy Pietruszka – Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty. Wszyscy zgromadzeni byli świadkami ważnego wydarzenia, ponieważ Pan Dionizy Głowacki wręczył Pani Anecie Gwardzie i Panu Łukaszowi Przybyłowi „akty powierzenia obowiązków dyrektorów szkół”.

Po części oficjalnej uroczystości uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.

 
 

Dzień Patrona Szkoły - 2018

Szczegóły

,,Młodych pociągają wymagania i wysokie ideały’’

Uroczystość Patrona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną.

 

Wspominając 98. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, z dumą obchodziliśmy 20. rocznicę nadania naszej Szkole imienia Wielkiego Polaka, św. Jana Pawła II, naszego wzoru i autorytetu.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Dionizy Głowacki wójt Gminy Aleksandrów, Jerzy Pietruszka kierownik GZO, Łukasz Przybył dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną, Elżbieta Ogrodnik-Cholewka była dyrektor naszego gimnazjum, Ks. Sławomir Spychaj proboszcz tutejszej parafii, przewodnicząca Rady Rodziców oraz cała społeczność naszej szkoły.

Świętowanie tradycyjnie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą o godzinie 9:00, w kościele parafialnym, którą celebrował Proboszcz Ks. Sławomir Spychaj. W homilii Ksiądz Proboszcz przedstawił naszego Patrona jako wzór świętości, do której wszyscy jesteśmy wezwani.

Kolejną częścią naszego świętowania była uroczysta akademia, która odbywała się na świetlicy szkolnej. Występ artystyczny przygotowali uczniowie klasy siódmej pod kierunkiem katechety, księdza Pawła Tobery, który debiutował w tej roli. Uczniowie przybliżyli nam postać Wielkiego Patrona, występ uświetniając śpiewem przy akompaniamencie Pani Danuty Chojnackiej-Abratkiewicz, nauczycielki muzyki.

Zwieńczeniem uroczystości patronalnej naszej Szkoły był finał konkursu recytatorskiego wierszy św. Jana Pawła II i o tym Wielkim Polaku. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych naszej gminy, z Aleksandrowa, ze Skotnik i z naszej dąbrowskiej podstawówki.

Wszyscy uczestnicy wykazali wysoki poziom umiejętności recytatorskich, dlatego w każdej z dwóch kategorii przyznano drugie miejsca ex aequo. 

W kategorii klas I-III zwyciężyła Oliwia Komor ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach. Natomiast drugie miejsce ex aequo należy do Leny Rząsowskiej ze Szkoły w Aleksandrowie i  do Amelii Wiatr z naszej szkoły.

W kategorii klas IV-VII sukces odniósł nasz uczeń Marcin Waszczyk. Natomiast Iga Hejmanowska ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie i Krystian Łuszczyński ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach zajęli ex equo drugie miejsce. Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni i otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Dzień Patrona był także okazją do podziękowań za udział naszej szkoły w programie Erasmus w ramach którego, przez tydzień gościliśmy zagranicznych uczniów z nauczycielami. Wyrazy uznania dla całej społeczności, na ręce Pana Zdzisława Brandysa dyrektora naszej szkoły, przekazał Pan Dionizy Głowacki Wójt naszej gminy. Uroczystość Patrona naszej szkoły przebiegała w podniosłej atmosferze świętowania i radości.

Ks. Paweł Tobera

 
 

Zawody w Wolborzu

Szczegóły

Uczniowie naszej Szkoły na Mistrzostwach Województwa w Biegach Przełajowych w Wolborzu.

 

Turniej w Witowie

Szczegóły

Uczennice Naszej Szkoły zajęły 3 miejsce w Turnieju Mini Piłki Siatkowej w Witowie-Kolonii.

 

Wizyta w Sejmie i w Senacie

Szczegóły

Uczniowie klasy VII w Sejmie i Senacie.

 

Spotkanie z Adamem Kszczotem

Szczegóły

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie n. Czarną na spotkaniu z Halowym Mistrzem Świata w biegu na 800m Adamem Kszczotem 

 
   
© by Wojciech Wójcik