• images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

Szczegóły

 

Główne cele projektu to:

* Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne.

* Poznanie i eksperymentowanie z różnymi technikami plastycznymi.

* Arteterapia rozwojowa oraz profilaktyka zdrowia psychicznego uczestników.

* Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Cele szczegółowe:

* Prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających harmonijny rozwój, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, napięcia mięśniowego, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy.

* Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami i narzędziami  plastycznymi, nabywanie doświadczeń i polisensoryczne poznawanie stymulujące rozwój.

* Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

* Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, architekturą, literaturą dziecięcą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

* Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości oraz doświadczanie sukcesu.

* Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

* Zewnętrzna promocja dziecięcej sztuki oraz placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych.

* Współpraca nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

   Zajęcia plastyczne inspirowane są blogiem Kreatywne Prace Plastyczne. Wybrane przez organizatora zdjęcia prac plastycznych dzieci będą systematycznie publikowane w mediach społecznościowych, głównie na stronie Fb KPP, Pinterest KPP oraz na blogu KPP w celu ich szerokiej prezentacji i popularyzacji dziecięcej twórczości plastycznej. Na stronie ZSP Dąbrowa nad Czarną będą publikowane prace uczniów.

   
© by Wojciech Wójcik